Het project Gronings Vuur reisde van sept. 2019 t/m dec. 2020 door de provincie Groningen met een cultureel programma.

Gronings Vuur vervolg: 2022 – 2027

Gronings Vuur reist vanaf 2022 vijf jaar lang door de provincie Groningen, van gemeente naar gemeente. De verhalen die lokaal leven, vormen de basis voor het maken van een theatrale productie. Groningers krijgen de kans om zelf hun toekomst te ontdekken. Gronings Vuur is daarnaast een leerschool. Lokale partijen krijgen de gelegenheid om hun culturele infrastructuur verder in te richten en te ontwikkelen.

Met kunst en cultuur willen we bijdragen aan de bewustwording van inwoners over maatschappelijke thema’s die in hun eigen gemeente spelen. Gronings Vuur verbindt en brengt mensen samen.

Artistiek leider Gea Smidt

“Gronings Vuur geeft culturele brandstof voor de toekomst van de provincie Groningen. Cultuur heeft de kracht om wat er in een gemeenschap leeft voor iedereen bespreekbaar en invoelbaar te maken.”

Samen met inwoners: verhalen ophalen

Gronings Vuur haalt verhalen op bij Groningers in de gemeente waar we neerstrijken. Inwoners zelf weten het beste wat er speelt in hun gemeente, welke verhalen en dromen er leven en welke passie ze hebben voor hun eigen omgeving. Wat zijn de uitdagingen? Wat is er nodig om samen trots en met energie de toekomst in te gaan gelet op de uitdagingen van nu: leefbaarheid en klimaatverandering? Welke kansen en oplossingen zien Groningers zelf voor de toekomst. Alle verhalen geven inzicht in vragen en zorgen die gemeenschappen hebben, maar ook in de kansen en oplossingen die ze zien.

Samen met lokale culturele organisaties, amateurs en professionals: culturele productie maken

De lokale verhalen zijn inspiratie voor de lokale culturele productie. We ontwikkelen met lokale cultuurmakers het concept hiervoor. Wat voor type productie wordt bepalen we met elkaar. Dat kan locatietheater zijn maar bijvoorbeeld ook een expositie, culturele wandeling of -fietstocht. In 4 maanden tijd maken professionals en amateurs deze productie onder leiding van een professioneel regisseur.

Toekomstige cultureel maatschappelijke projecten mogelijk maken

Gronings Vuur vormt daarnaast een leerschool. Hoe kom je samen tot ideeën voor sociaal-maatschappelijk kunst- en cultuurprojecten, hoe maak je een plan, hoe ontwerp je een productie en hoe organiseer je alles? Kortom hoe stoom je de eigen culturele infrastructuur klaar voor cultureel maatschappelijke projecten.

Eerste gemeente: Westerwolde

De voorbereidingen in Westerwolde kunnen beginnen. Begin 2023 spelen we de ‘voorstelling’ op een locatie in de gemeente Westerwolde.

Gronings Vuur team

  • Gea Smidt (algemeen, artistiek leider)
  • Corry Diertens (producent, zakelijk leider)
  • Karlijn ter Horst (communicatie)
  • Karlijn Benthem, Sara Scholten, Niels Steenstra, Renée Luth (artistiek kernteam)

Mogelijk gemaakt door

ANBI

Meer informatie over onze ANBI-status en giften aan Gronings Vuur vind je hier.

Binnenkort meer informatie over Gronings Vuur 2022 – 2027 op deze website