20.03.2023

Creatieve werkplaats 2 in Oldambt: Een terugblik.

In Museum Slag bij Heiligerlee komen creatievelingen uit het Oldambt voor de tweede keer bijeen aangevuld met nieuwe gezichten en is Cultuurhuis De Klinker aanwezig.

Voorzitter Liesbeth Jansen van Stichting Musea Heiligerlee heet ons van harte welkom in het museum Slag bij Heiligerlee. Ze geeft aan dat het complete verhaal van Graaf Adolf en ‘De Slag’ hier wordt verteld. Het Klokkengieterijmuseum aan de andere kant van de weg is gevestigd in het industriële pand van klokkengietersfamilie Van Bergen. Beide musea zijn vanaf 1 april weer open voor publiek, ze nodigt iedereen uit om de musea te bezoeken.

Hoe werkt het ook alweer met de creatieve werkplaatsen? 

Hoe staan de creatieve werkplaatsen en het Open Podium in verhouding tot de culturele productie? En wat is de relatie van de werkplaatsen tot de inwonersgesprekken Brandstof, Zuurstof, Vonk en Kampvuur?

Gea Smidt, artistiek leider van Gronings Vuur geeft aan dat we in deze creatieve sessies met elkaar op zoek gaan naar kunstvormen om leefbaarheid en klimaatverandering in het Oldambt pakkend naar voren te brengen. Het is een vooronderzoek voor de culturele productie, de ‘voorstelling’. De resultaten, de kunstwerken die op de werkplaatsen zijn gemaakt, worden vertoond op het Open Podium in De Klinker, op 12 april.  

Regisseur Isil Vos gaat op basis van de inhoud die voortkomt uit de inwonersgesprekken Brandstof, Zuurstof en Vonk, en de resultaten uit de creatieve werkplaatsen, een concept maken voor de productie in oktober 2023. Tijdens ons publieke Kampvuurgesprek op 6 april in Nieuw Scheemda, gaan we hier met elkaar over in gesprek. 

Creatieve werkplaats 2

Niels Steenstra van het artistiek kernteam van Gronings Vuur, opent de werkplaats. Hij geeft dat er op deze werkplaats doorgebouwd wordt op de ideeën uit de eerste creatieve werkplaats. De drie groepen Oldambtsters gaan aan de slag en worden begeleid door professionele makers om een volgende stap te maken. Vervolgens volgt een presentatie van de resultaten.

De groep die in de vorige werkplaats het thema verandering voorop zette, heeft een lied gemaakt in de vorm van een woordenregen. Ze bezingen de verbinding tussen jong en oud, willen muren afbreken en samen aan de toekomst bouwen.

Een andere groep geeft de verlaten plekken in het Oldambt een stem, waaronder het zwembad in Finsterwolde. Vier plekken die geen functie meer hebben geven ze een gezicht door een monoloog op te voeren. Zo vult het zwembad in Finsterwolde zich met tranen!  

Op de Brandstof avond klonk uit het lied van de jongeren van het Dollard College dat het Oldambt te klein is voor hun grote dromen. Ze kregen in deze werkplaats de opdracht om een toekomstlied te maken. Na wat zoeken komen ze op gang en komen met een inspirerend beeld van de toekomst. Een tipje van de sluier: Als de jeugd oud is en nog eens door de straten in Oldambt loopt, dan denken ze natuurlijk nog eens terug aan die tijd, en wat het Oldambt hun gebracht heeft. En wonen op een woonboot lijkt de toekomst. 

Daarnaast ontstaan er melodieën en ideeën voor meer. Wat mooi dat samen creëren zo goed gaat!

Open Podium: doe mee, en kom kijken en luisteren!

De deelnemers aan deze creatieve werkplaats werken de komende periode aan hun presentatie voor het Open Podium op 12 april in De Klinker. Publiek is op 12 april welkom en kan een € 0 kaartje kopen via de website van De Klinker: https://www.indeklinker.nl/theater/3716/Open_podium/Gronings_Vuur

Niet alleen de mensen die meedoen aan de creatieve werkplaats kunnen zich presenteren op het Open Podium, we nodigen ook andere creatievelingen uit Oldambt uit om ‘affe’ kunstwerken te tonen: meld je aan bij Berny: bernyjansema@gmail.com