14.03.2024

Terugblik op de eerste Creatieve Werkplaats in Het Hogeland!

Gronings Vuur organiseerde donderdag 7 maart de eerste creatieve werkplaats voor de inwoners uit de gemeente Het Hogeland. Lees hier welke verhalen deze mooie mensen met elkaar hebben vertaald in beeld, theater en woord.

Voor deze eerste creatieve werkplaats zijn we te gast in Dorpshuis Nieuw Calvaria in Roodeschool. De avond wordt geleid door theatermaker Sara Scholten en Jordy Richir, bandcoach van de Rijdende Popschool. Zij leggen het doel van deze bijeenkomst uit: we doen een creatief vooronderzoek voor de Gronings Vuur voorstelling in Het Hogeland. Deelnemers van deze werkplaats gaan bedenken hoe de verhalen die bij hen leven creatief vertaald kunnen worden in verrassende presentaties.

Aanwezig is ook Gea Smidt, algemeen en artistiek leider van Gronings Vuur, en Bart de Vrees, artistiek projectleider van de theatrale productie die in september in Het Hogeland gaat plaatsvinden. Hier kun je meer over Bart lezen. 

Sara vraagt iedereen om zich kort voor te stellen, en daarbij te vertellen wat je doet of maakt en wat je inspireert.

Divers gezelschap
Een divers gezelschap blijkt te zijn aangeschoven; van een beeldend kunstenaar die schildert, werkt met klei maar ook schrijft, tot een ondernemer in de civiele techniek die zich vanuit Dorpsbelangen hard maakt voor het vergroten van de leefbaarheid in het dorp. Een ambtenaar die zich op meerdere vlakken als vrijwilliger inzet in het dorpsleven, en een ondernemer in de bouw, die naar eigen zeggen geïnspireerd wordt door alles om hem heen; van muziek tot oude auto’s.

Verder zijn onder de aanwezigen een toneelspeler met liefde voor taal en een begeleidster van jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Kortom, samen met het team van Gronings Vuur een voedingsbodem voor creatieve ideeën! 

Sara en Jordy vragen de aanwezigen om over de toekomst in Het Hogeland na te denken: wat speelt er nu, wat willen we achterlaten voor de volgende generaties, en waar willen we naartoe: de toekomst?

Er worden uiteenlopende opvattingen gedeeld: we hebben de aardappel, de dijken en de Eemshaven. En wat er verdwijnt is 600 hectare vruchtbare land, dit wordt industriegebied. Wat krijgen we terug? Spiegeltjes en kraaltjes… .

Er worden twee schilderijen getoond: met geldwolven, op zoek naar het grote geld: is dit de opbrengst van de gaswinning, of juist het geld waarmee de schade als gevolg van die gaswinning wordt afgekocht: de ereschuld. Wie bepaalt wat er met dat grote geld wordt gedaan? 

Mensen maken zich zorgen over het gemuteerde landschap. Wat laten we achter? We hebben een zorgplicht voor de toekomstige generatie Hogelandsters. Panden worden gesloopt, maar er komt niet iets voor terug dat geschikt is voor starters. Er moeten nieuwe woningen worden gebouwd!

Sara geeft iedereen de opdracht om twee minuten te speeddaten met elkaar. Er wordt volop gespeculeerd, gediscussieerd en nagedacht. Nadat iedereen met elkaar in gesprek is geweest, worden de ideeën gedeeld. 

Een optocht van tiny houses, met muziek, met als titel: ‘de versterkingsoperatie’. Op een leegstaande akker, een ellips in het landschap maken, een tijdelijke woningbouwvereniging oprichten, en jongeren hier laten bouwen met hulp van ouderen: een plek voor kennisoverdracht.

Een glazen koepel over een historisch pand plaatsen, zodat deze niet verloren gaat. 

Een carte blanche geven aan de burgers, hen zelf een burgerbegroting laten maken waardoor de macht bij de bevolking komt te liggen. 

Hierna worden er drie groepjes gevormd die de opdracht krijgen een opvatting, verhaal, uit te werken in een scène, lied of iets totaal anders! Er is in korte tijd hard gewerkt en dan volgen de presentaties. De eerste groep neemt het woord: ‘We wilden iets bedenken voor jongeren en kinderen. Maar wij kunnen hun verhaal niet vertellen, dat moeten ze zelf doen. Wij kunnen hen wel iets bieden: een overall, laarzen, koud en warm water om zich te wassen, bouwmaterialen in overvloed en onze hulp. En wat is die hulp? Hulp bij het zichzelf kunnen zijn, een eigen werkruimte voor de jongeren en hulp bij het versterken van hun eigen input.’

De tweede groep heeft een korte scène gemaakt.  We zien een verteller en een penningmeester. De gemeente heeft 100 miljoen euro ontvangen en dat moet worden beheerd, en goed worden uitgegeven, aldus de verteller. Op de achtergrond klinken de eerste akkoorden van Pink Floyd’s ‘Money’. Er komt een bouwvakker aan, hij heeft grootse plannen en heeft geld nodig. Daarna iemand die een dialoogtafel wil organiseren en daarvoor ook een bedrag nodig heeft. Vervolgens kloppen een adviesbureau, een onderzoeker in visie en draagvlak, vastgoedontwikkelaar, een kakmadam en een onduidelijk fonds aan. Allen menen recht te hebben op een deel van het grote geld. Conclusie: iedereen buiten de belanghebbenden gaat er met het geld vandoor! Ze roepen in koor op gitaarmuziek van Pink Floyd: ‘Weer een baksteen uit de muur!’ 

De derde groep gooit het over een andere boeg. Er is een serieus plan van de inwoners in Roodeschool om het water terug te brengen naar dit gebied, Het Hogeland. Om recreatie te bevorderen, water vast te houden en af te voeren, en om verzilting tegen te gaan. Dit idee verbeelden ze met elkaar. Op de grond staan planten, en er liggen steentjes, als verbeelding van het land. Op de achtergrond is kabbelend water te horen en een melodie van slagwerk op kopjes en glazen. ‘Onzichtbare’ handen sturen en duwen glazen met water het land op.

Na applaus en lovende woorden voor alle bijdragen bedankt Sara de aanwezigen en sluit deze eerste creatieve werkplaats van Het Hogeland!

Tweede creatieve werkplaats: 21 maart, De Smederij

Op 21 maart is de tweede creatieve werkplaats. Heb je de eerste werkplaats gemist? Kom dan naar deze werkplaats. Deelnemers van de eerste werkplaats zijn natuurlijk ook weer van harte welkom. De avond vindt plaats in De Smederij in Ulrum. De inloop met koffie en thee is vanaf 19:00 uur, we starten om 19.30 uur. Wil je erbij zijn? Meld je aan bij onze aanjager Wilbert van de Kamp wilbert@groningsvuur.nl

Kampvuur 27 maart, Op Maarhuizen

De uitkomsten van de creatieve werkplaats zijn, net als de opgehaalde verhalen, inspiratie voor de culturele productie in september dit jaar. Tijdens onze Kampvuur bijeenkomst op 27 maart in Op Maarhuizen in Winsum onthult Bart de Vrees zijn plannen voor de productie in Het Hogeland: noteer de datum alvast.