Het project Gronings Vuur reisde van sept. 2019 t/m dec. 2020 door de provincie Groningen met een cultureel programma.

Evaluatie cultuurproject Gronings Vuur

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen heeft dr. Gwenda van der Vaart het project Gronings Vuur van dichtbij gevolgd. Zij heeft evaluerend onderzoek gedaan op de twee hoofddoelstellingen van Gronings Vuur:

  • Het versterken van de culturele infrastructuur in de provincie Groningen.
  • Het met kunst en cultuur bijdragen aan de bewustwording van inwoners van een of meerdere maatschappelijke thema’s die in hun eigen gemeente spelen.

In het onderzoeksrapport “De provincie Groningen anderhalf jaar in vuur en vlam?” is te lezen wat het cultuurproject teweeg heeft gebracht en wat de impact op de beide doelstellingen van het project is geweest.

Klik hier om het onderzoeksrapport te downloaden

Gronings Vuur laat zien dat er met een relatief kleinschalig cultuurproject aanzienlijk wat bereikt kan worden. Tijdens de reis door de provincie zijn diverse lokale thema’s aangesneden en heeft de culturele infrastructuur door de hele provincie een positieve impuls gekregen. Gronings Vuur heeft in de gemeenten vuurtjes ontstoken en aangewakkerd, om bij te dragen aan verbinding en samenwerking. Zo is bij de editie in het Westerkwartier samengewerkt met mensen met een beperking en cursisten van Taalhuizen en stond in Oldambt het thuisgevoel van jongeren centraal. In Het Hogeland hebben verschillende cultuurdisciplines met elkaar samengewerkt: muzikanten van fanfare en brassbands en acteurs. Cultuurmakers in de plattelandsgemeenten hebben de wens uitgesproken om vaker op een soortgelijke manier samen te werken.

Gwenda van der Vaart: “Gronings Vuur is een cultuurproject dat past bij een samenleving waarin kunst en maatschappij steeds meer verweven raken. Cultuurprojecten worden daarbij soms ingezet om bepaalde maatschappelijke effecten te bereiken. Hoe kun je met kunst lokale thema’s aansnijden en wat brengt dit teweeg? Dit is niet alleen belangrijk voor cultuurmakers (amateurs en professionals), maar voor iedereen. Kunst en cultuur is immers iets dat verbindt, wat je samen maakt en beleeft en wat onze wereld kleurt.” Zie ook hieronder een kort video-interview met Gwenda.

Gronings Vuur heeft een positief advies gekregen van het burgerpanel van Toukomst (www.toukomst.nl). De onderzoeksresultaten nemen we uiteraard mee in de verdere ontwikkeling van Gronings Vuur.