19.09.2023

Expositie Possible Landscapes vanaf 22 oktober te zien

Vanaf zondag 22 oktober is in De Graanrepubliek in Bad Nieuweschans de expositie Possible Landscapes te zien. Dit is het derde en laatste onderdeel van het programma Onze Grond, over de toekomst van de Oldambtster grond.

Willen we een duurzame wereld bouwen, 
dan moeten we het hele systeem beschouwen. 

Dat is waar Possible Landscapes voor staat. Voor het artistieke programma Onze Grond in Oldambt gaan we een samenwerking aan met Biobased Creations; een organisatie die via verhalen en verbeelding de transitie naar een meer duurzame wereld wil helpen versnellen. 

Oldambt

De expositie in De Graanrepubliek is het visuele resultaat van 4 co-creatie-sessies, waarbij het artistieke team van Gronings Vuur in gesprek gaat met lokale boeren, bouwers, beleidsmakers, ecologen, designers, producenten, bankiers en burgers. In deze sessies bedenken ze samen nieuwe perspectieven die noodzakelijk zijn om de transitie naar een regeneratieve, groene economie mogelijk te maken. Deze sessies – die in besloten kring plaatsvinden – gaan over vier thema’s: Water, (Land)bouw, Voedsel en Sociale structuren

Vragen die centraal staan zijn: Welke ingrepen moeten we doen in het landschap op toekomst perspectieven mogelijk te maken? Waar liggen kansen voor verbinding over de grenzen tussen sectoren heen? Hoe zorgen we ervoor dat grote uitdagingen ook kansen bieden? 

Infographics

De resultaten van deze sessies worden door illustrator Anne Caesar in infographics vastgelegd zodat de uitkomsten visueel en daarmee begrijpelijk worden voor een groter publiek. Deze infographics worden in een tijdelijk expositie tentoongesteld in de Oude Remise in Bad Nieuweschans en zijn vanaf 22 oktober 2023 te bezoeken. Zo kom jij als bezoeker meer te weten over wat er speelt in het gebied en welke mogelijkheden er zijn. 

We laten niet maar één mogelijkheid zien, maar bieden juist ruimte aan verschillende perspectieven. En we geloven in de kracht van samen met de verschillende betrokken partijen nadenken over de mogelijkheden, in plaats van een van bovenaf opgelegde ‘oplossing’ voor de uitdagingen waar we voor staan. 

Openingstijden en rondleidingen

De expositie wordt zondagmiddag 22 oktober om 16.00 uur geopend en is daarna te bezoeken op momenten dat De Graanrepubliek open is of op een andere dag na een boeking.

Graag leiden we jouw organisatie rond in zowel de Oude Remise, als bij de expositie. We kunnen van daaruit het gesprek met elkaar voeren over de toekomst van water, (land)bouw, voedsel of sociale structuren in het Oldambt en de regio. 

Possible Landscapes

Possible Landscapes is een onderzoek naar een nieuwe groene, regeneratieve economie. Een van de onderzoekslijnen is de keten ‘van land tot pand’ en hoe dit kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Want biobased bouwen biedt kansen op verschillende vlakken: het verbeteren van biodiversiteit en kwaliteit van  bodem en water, nieuwe businessmodellen voor de boer, gezonder werk- en leefklimaat voor bewoner en bouwer en het tegengaan van grondstoffenschaarste. 

Maar ook andere onderwerpen komen aan bod, zoals het verbouwen van andere voedselgewassen (in een korte keten) of welke impact gebiedsverandering heeft op het sociale weefsel van een gebied. Het onderzoek richt zich op het economische, ecologische en maatschappelijke domein en hoe deze vraagstukken zich tot elkaar verhouden. Steeds in een andere regio, dus heel lokaal.

Dubbele betekenis

Possible Landscapes heeft een dubbele betekenis in beide woorden: Het gaat over mogelijke landschappen van de toekomst, maar ook over landschappen die (nu al) mogelijk zijn. Dus geen ijdele dromen of utopieën, maar realiseerbare visies voor de heel nabije toekomst. En het gaat zowel over fysieke landschappen (urbaan en ruraal) als over het netwerk van stakeholders dat de nieuwe, groene economie de komende jaren vorm moet geven. 

Meer informatie over het (internationale) project Possible Landscapes en de organisatie Biobased Creations is hier te vinden.