10.01.2024

Expositie Possible Landscapes vanaf 27 januari in Cultuurhuis De Klinker

De expositie Possible Landscapes is van 27 januari tot en met 1 maart 2024 gratis te zien in de foyer van Cultuurhuis De Klinker. Eerder was de tentoonstelling te zien in De Graanrepubliek in Bad Nieuweschans. 

Possible Landscapes is een project van Gronings Vuur in samenwerking met Biobased Creations. De expositie is ontstaan als onderdeel van het programma Onze Grond, dat grotendeels in oktober vorig jaar werd uitgevoerd in het Oldambt.

De expositie komt voort uit een serie co-creatiesessies waarbij met uiteenlopende Oldambtsters de mogelijke toekomstige invullingen van het Oldambtster landschap zijn ontworpen. 

Uitdagingen
De ideeën vormen verschillende antwoorden op de grote uitdagingen van deze tijd in dit gebied: armoede en leegloop, droogte, verzakking en verzilting van de grond, wateropvang en voedselvoorziening.

Artistiek projectleider Isil Vos vertelt over het proces: ,,Tijdens de sessies aan de speciaal voor Possible Landscapes ontworpen gesprekstafel vroegen we ons af hoe we er in de (nabije) toekomst voor kunnen zorgen dat we oplossingen zoeken waarmee we zowel economische als ecologische én sociale waarde toevoegen aan de leefomgeving. Oftewel: goed voor mens, natuur én economie.”

Infographics
De gesprekken zijn door de Groningse kunstenaar en illustrator Anne Caesar uitgewerkt in grote infographics en samengevoegd met (natuurlijk) materiaal dat werd meegenomen door de deelnemers aan de sessies. Isil: ,,Samen vormt dit een inspirerende expositie voor iedereen die zich weleens afvraagt hoe het nu verder moet. Het is een handreiking om het gesprek over de grote thema’s met elkaar te voeren en laat vooral zien dat er al heel erg veel ideeën zijn én ook al worden uitgevoerd, gewoon hier, in Ons Oldambt.” 

De expositie is gratis te bezoeken in de foyer van De Klinker tijdens openingstijden. 

Mocht je met een groep een co creatie gesprek aan de gesprekstafel willen over één van de thema’s. Neem dan contact op via info@groningsvuur.nl