De Veenkoloniën

Gronings Vuur

We zijn gestart in de Veenkoloniën. We voeren gesprekken met de gemeenten en met maatschappelijke en culturele sleutelfiguren.

In de periode september, oktober en november 2023 zullen we in gesprek gaan met de inwoners en de creatieve werkplaatsen starten. Om vervolgens de culturele productie ‘de voorstelling’ voor te bereiden. Deze voorstelling maken we met de inwoners en zal medio mei, juni vertoond worden voor publiek. Lees hier hoe we in elke gemeente te werk gaan.

In elke regio stellen we culturele aanjager aan die ons verbindt aan de inwoners, en culturele en maatschappelijke organisaties. In Veenkoloniën is dat Annelies Langenburg. In dit verhaal stelt ze zichzelf voor en spreekt ze haar verwachtingen uit.