Verhalen

Gerrit Smit - Weerbare wereld

Een verhaal over onze wereld Verhaal: Lilian Zielstra Foto: Marijn Boeré

Gerrit Smit is projectplan ontwikkelaar en fondsenwerver. Hij zet zich in voor burgerparticipatieprojecten, groenprojecten en erfgoedprojecten. Lilian Zielstra schreef zijn verhaal.

Weerbare wereld

we moeten weten waar we wonen
de kwelders kennen, de polders lezen
als een land dat bestaat bij de gratie
van rijzend en kerend water

als je de geschiedenis kent, zie je
waar de dijk werd opengeslagen en het water
met geweld gaten in de aarde boorde
een kolk die herinnert aan vele winters geleden

de bodem daalt en onze wortels komen
bloot te staan, grond klinkt in en huizen
verworden tot huilende bruiden, er is
de herinnering aan gouden tijden

en als je niet weet wat je ziet, zie je niets
terwijl de polders, de kolken, het zakkende land
allemaal het verhaal vertellen
van een wereld die oneindig weerbaar is