19.06.2023

Inspiratie- en ervaringscafé uitgesteld

Het eerste inspiratie-en ervaringscafé van Gronings Vuur, dat dinsdag 20 juni zou plaatsvinden in Cultuurhuis De Klinker, wordt uitgesteld naar september. Een exacte datum volgt nog.

Jaarlijks organiseert Gronings Vuur in juni een provinciebreed inspiratie-en ervaringscafé om ervaringen uit te wisselen en daardoor geïnspireerd te raken. In dit eerste inspiratie- en ervaringscafé willen we het hebben over gemeenschapsprojecten; projecten met een grote rol voor inwoners. Wat zijn de helpende en remmende factoren die een rol spelen bij het lokaal opzetten van een cultureel-maatschappelijk project? Dat en meer wordt besproken.

Zodra een nieuwe datum bekend is, melden we dat op onze website en in de nieuwsbrief.