17.05.2023

Uitnodiging: inspiratie- en ervaringscafé op 20 juni

We kondigen hierbij het eerste inspiratie-en ervaringscafé van Gronings Vuur aan. Deze is op 20 juni aanstaande, van 16.00 tot 18.00 uur in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.

Op dit moment leggen we in Westerwolde de laatste hand aan de theatrale expeditie Elkenain, Zicht op Westerwolde die te zien is op 10 en 11 juni, ontwikkeld door Ira Judkovskaja. In Oldambt is er een team onder leiding van Isil Vos van start gegaan met de ontwikkeling van het artistieke programma Onze Grond, te zien en te beleven in oktober. En in de Veenkoloniën is onze culturele aanjager net begonnen met de verkenning van potentiële meewerkers voor de inwonersevenementen die na de zomer plaatsvinden.

Ervaringen uitwisselen
Jaarlijks organiseert Gronings Vuur in juni een provinciebreed inspiratie-en ervaringscafé om ervaringen uit te wisselen en daardoor geïnspireerd te raken. In dit eerste inspiratie- en ervaringscafé willen we het hebben over gemeenschapsprojecten; projecten met een grote rol voor inwoners. Wat zijn de helpende en remmende factoren die een rol spelen bij het lokaal opzetten van een cultureel-maatschappelijk project?

Regisseur Ira Judkovskaja gaat deze avond haar ervaringen in Westerwolde met ons delen, maar ook die van eerdere projecten. Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) deelt hun kennis over het vergroten van mogelijkheden voor iedereen die dat wil om cultuur te maken en te ervaren.

Uitnodiging
Voor dit kennis- en ervaringscafé nodigen we cultuurcoaches, cultuurmakers, professionals uit het sociaal domein, ambtenaren, raadsleden, wethouders en docenten uit en ook anderen die willen meepraten. We doen dit in een informele setting met Els Buseman als onze gespreksaanjager, met een hapje en een drankje. Met Gronings Vuur willen we iets blijvend achterlaten, we denken dat jij hier aan bij kunt dragen

Je bent van harte welkom! Meld je aan via info@groningsvuur.nl