Verhalen

Johannes Veerenhuis-Lens - Golden Geertje*

Johannes Veerenhuis-Lens
Een verhaal over vergulde Geertje Verhaal: Aly Freije - Foto: Mariska de Groot

Johannes Veerenhuis-Lens is voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde en bestuurslid van het Gebiedsfonds. Schrijver Aly Freije schreef zijn verhaal.

Vergulde Geertje, raspeerdje uit Veele schrijdt op ‘t schoolplein door een haag 

van wichtjes met knixjes, suist in haar korenbloemblauwe Kaizerslee

langs eigen hectares van Laude tot ver voorbij Veelerveen 

de Kaizer wiegt, briest, zij verliest zich in haar prinsessendom.

Maar de ouderlijke vesting valt niet te ontvluchten, een erfhond 

aan een gouden ketting kent enkel beknotting, niet de liefde 

zwemmen met vrijers in Westerwoldse vennen in violet avondlicht.

Boerengoed beërven zonder boerenbloed betekent eb nooit vloed.

Een zandboer droomt van akkers meer vee, van pachterschap en noaberschap 

trekt bij haar in, ruimte zat, achterdocht in het voorhuis, gescheld en in één nacht 

verdwijnen zijn poot- en zaaimachines, koeien incluis, met op de buitenmuur 

de Bijbeltekst: Ga heen, gij zult niet begeren uws naasten huis, maar in het duister 

forceert hij baanderdeuren, trekt zijn caravan in haar schuur, eist jarenlang 

vergeefs vergoeding, vergelding, ploegt voort, oogst volop woede en processen. 

De pachtersfamilie jaren in de schuur, Geertje verschanst in haar achterkamer

achter een stuwdam van vuilnis, etenswaar, rechtbankdossiers en wrok

elk opgesloten in de eigen kop, afgerekend in de media, met dwangsommen 

surseances, faillissementen zonder centen, stapelen zich eindeloos op. 

In haar stervensuur tussen de lakens, krom van strijd, het aardse slijk, eigen gelijk

ziet ze in het helwitte licht van de Overkant miljoenen schulden vluchten, verdampen

vanonder jaren stof rijdt de Kaizer voor, voert haar mee naar hemelsblauwe luchten. 

 *Inspiratie: Het hoogste recht van Johannes Lens.