Gronings Vuur

Gronings Vuur reist vanaf 2022 vijf jaar lang door de provincie Groningen, van gemeente naar gemeente. De verhalen die lokaal leven, vormen de basis voor het maken van een theatrale productie. Groningers krijgen de kans om zelf hun toekomst te ontdekken.

Foto Marieke Kijk in de Vegte en Tryntsje Nauta

Met kunst en cultuur willen we bijdragen aan de bewustwording van inwoners over maatschappelijke thema’s die in hun eigen gemeente spelen. Gronings Vuur verbindt en brengt mensen samen.

Gronings Vuur haalt verhalen op bij Groningers in de gemeente waar we neerstrijken. Inwoners zelf weten het beste wat er speelt in hun gemeente, welke verhalen en dromen er leven en welke passie ze hebben voor hun eigen omgeving. Wat zijn de uitdagingen? Wat is er nodig om samen trots en met energie de toekomst in te gaan gelet op de uitdagingen van nu: leefbaarheid en klimaatverandering? Welke kansen en oplossingen zien Groningers zelf voor de toekomst. Alle verhalen geven inzicht in vragen en zorgen die gemeenschappen hebben, maar ook in de kansen en oplossingen die ze zien.

Gronings Vuur vormt daarnaast een leerschool. Hoe kom je samen tot ideeën voor sociaal-maatschappelijk kunst- en cultuurprojecten, hoe maak je een plan, hoe ontwerp je een productie en hoe organiseer je alles? Kortom hoe stoom je de eigen culturele infrastructuur klaar voor cultureel maatschappelijke projecten.

Hoe werken we?

Met, voor, door Groningers

Samen met de gemeente en het lokale cultuurplatform zoeken we in elke gemeente naar een lokale culturele organisatie die de werkwijze van Gronings Vuur borgt (in Westerwolde is dat bijvoorbeeld het MOW Westerwolde, in het Oldambt is dat Cultuurhuis De Klinker). Deze organisatie maakt vervolgprojecten met inwoners mogelijk. We zoeken in elke gemeente een lokale aanjager en een lokale productieleider. De lokale aanjager verbindt ons aan inwoners die mee willen doen. De lokale productieleider helpt mee de productie handen en voeten te geven.

Creatieve werksessies

We gaan in creatieve werksessies actief aan de slag met jongeren. We dagen verenigingen en andere creatievelingen uit om met elkaar verrassende ideeën te bedenken en uit te werken tot presentaties. Deze alles is inspiratie voor de regisseur die verantwoordelijk is voor (het concept van) de voorstelling.

Inwonersgesprekken

We voeren een aantal gesprekken met inwoners over leefbaarheid en klimaatverandering in hun eigen gemeente. We willen alles van de inwoners weten. Wie ze zijn, hoe ze het ervaren om in hun gemeente te wonen, hoe ze denken over het landschap en wat er op de inwoners afkomt door klimaatverandering.

We bouwen met elkaar aan een denkbeeldig kampvuur. 

  • Brandstof: Een publieke bijeenkomst waar inwoners van diverse pluimage vertellen hoe zij de gemeente zien, zien veranderen.
  • Zuurstof: 15 inwoners vertellen hun verhaal dat door schrijvers wordt opgetekend. De verhalen worden gedeeld op de website en in onze nieuwsbrief.
  • En er is een vonk nodig! Vonk: we laten 25 opinieleiders aan het woord over waar het heen moet in de gemeente, waar de aandacht naartoe moet voor de toekomst. Deze bijeenkomst is besloten.

In een publiek Kampvuur gesprek pakken we alle opbrengst samen, en gaan de inwoners met de regisseur (in elke gemeente een andere) het concept van de productie verder vormgeven.

Theatrale productie

Onder leiding van de professioneel regisseur ontstaat het concept voor de voorstelling. Dit concept is zoals hiervoor al aangegeven, geïnspireerd op de verhalen van inwoners, ideeën van culturele makers in de gemeente. De voorstelling vertonen we aan publiek.

Evaluatie en vervolg

We evalueren het gehele traject, en gaan op zoek naar ideeën voor het vervolg, om die vervolgens lokaal uit te voeren. Gronings Vuur helpt waar nodig.

Partners

Per gemeente bouwen we een lokaal team. We stellen een lokale culturele aanjager aan voor één jaar, die ons aan de inwoners van de gemeente verbindt waar we verhalen ophalen. We werken per gemeente daarnaast met een professionele regisseur en een lokale productieleider, die met inwoners en lokale cultuurmakers (professioneel én amateur) het concept voor Gronings Vuur in de betreffende gemeente ontwikkelen en uitvoeren in een culturele productie. Tot slot sluiten we een borgende organisatie aan, die het concept van Gronings Vuur een blijvend vervolg geeft.

Daarnaast werkt Gronings Vuur samen met de volgende partijen: Rijksuniversiteit Groningen, Kultuurloket, Gebied B, De Rijdende Popschool, NOORDWOORD en de gemeentelijke Cultuur Platforms.

Het team

Schrijvers NOORDWOORD

Daarnaast voeren in opdracht van Gronings Vuur vijf schrijvers van NOORDWOORD gesprekken met inwoners en maken hier verhalen van. Van links naar rechts: Renée Luth (coördinatie), Fieke Gosselaar, Aly Freije is opgevolgd door Rik Andreae (niet op foto), Meinte Dirksen en Lilian Zielstra.

Foto Mariska de Groot

Contact

Heb je vragen over Gronings Vuur of wil je meedoen met dit project? Neem contact met ons op via info@groningsvuur.nl!

Neem voor persvragen contact op met Yme Gietema via yme@groningsvuur.nl

STICHTING GRONINGS VUUR

Hoornsediep 89e
9727 GG Groningen
Telefoon: 06 42805180
gea@groningsvuur.nl

SITE CREDITS

Ontwerp Shootmedia
Techniek BW H ontwerpers
Fotografie Tryntsje Nauta en Marieke Kijk in de Vegte

NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Gronings Vuur?
Meld je aan voor de nieuwsbrief