Gronings Vuur

Gronings Vuur reist van 2022 tot en met 2026 door de provincie Groningen. We brengen in elke gemeente het gesprek op gang over de uitdagingen die de toekomst met zich meebrengt. Dan gaat het over leefbaarheid en klimaatverandering.

Inwoners met een diverse achtergrond geven we een stem. We halen zo breed mogelijk verhalen op over wat er speelt in een gemeente. De verhalen die lokaal leven zijn inspiratie voor een theatrale productie.

Met de energie van de inwoners en een lokale culturele of maatschappelijke organisatie ontwikkelen we een vervolgproductie. Zodat het vuurtje voor de toekomst van Groningen blijft branden.

Foto Marieke Kijk in de Vegte en Tryntsje Nauta

Met kunst en cultuur willen we bijdragen aan de bewustwording van inwoners over de maatschappelijke thema’s die in hun eigen gemeente spelen. Dat doen we omdat kunst en cultuur verbindt, deze verbinding is nodig in onze maatschappij waar de tegenstellingen tussen inwoners toenemen. Kunst en cultuur zorgen ook voor reflectie op ons handelen en dagen uit om na te denken over de toekomst. Dat vinden we belangrijk.

Ons vertrekpunt is de verhalen van de inwoners. Inwoners weten zelf namelijk het beste wat er speelt in hun gemeente, welke verhalen en dromen er leven en welke passie ze hebben voor hun eigen omgeving. Wat zijn de uitdagingen? Wat is er nodig om samen trots en met energie de toekomst in te gaan gelet op de uitdagingen van nu: leefbaarheid en klimaatverandering? Welke kansen en oplossingen zien Groningers zelf voor de toekomst. Deze verhalen van de inwoners zijn inspiratie voor een theatrale productie.

Gronings Vuur vormt daarnaast een leerschool. Hoe kom je samen tot ideeën voor sociaal-maatschappelijk kunst- en cultuurprojecten, hoe maak je een plan, hoe ontwerp je een productie en hoe organiseer je alles? Kortom hoe stoom je de eigen culturele infrastructuur klaar voor cultureel maatschappelijke projecten.

Wat is ons programma?

Aanjager aanstellen en ‘organisatie die vervolg Gronings Vuur faciliteert’ zoeken.

Samen met de gemeente en lokale organisaties brengen we de culturele en maatschappelijke infrastructuur in beeld. We zoeken we in elke gemeente naar een lokale culturele en/of maatschappelijk organisatie die een het vervolg op Gronings Vuur wil faciliteren (in Westerwolde is dat bijvoorbeeld het MOW Westerwolde, in het Oldambt is dat Cultuurhuis De Klinker).

We zetten een vacature uit voor een lokale cultureel aanjager, dit is een betaalde functie voor de duur van een jaar. Deze aanjager verbindt ons aan inwoners.

Verhalen ophalen bij inwoners.

We halen verhalen op door mensen met verschillende achtergrond een stem te geven: mensen met kennis, mensen met een mening, mensen met verhalen en creatievelingen. In een viertal ‘programma’s’ worden deze verhalen opgehaald: Brandstof, Vonk, Zuurstof, Creatief vooronderzoek.

In de publieksbijeenkomst ‘kampvuur’ pakken we deze verhalen samen. De artistiek projectleider maakt het concept voor de productie tijdens deze bijeenkomst bekend.

De ‘programma’s uitgewerkt:

  • Brandstof: Een publieke bijeenkomst waar inwoners van diverse pluimage kennis delen over de leefbaarheid en/of klimaatverandering in hun gemeente. Vijf inwoners vertellen over het landschap, de mens, de veranderingen die het klimaat met zich meebrengt en de geschiedenis in hun gemeente.
  • Zuurstof: 15 inwoners vertellen hun verhaal dat door schrijvers wordt opgetekend. Het gaat om het delen van een persoonlijk verhaal rondom leefbaarheid en klimaatverandering. De verhalen worden gedeeld op de website en in onze nieuwsbrief.
  • Vonk: Er is naast brandstof en zuurstof een vonk nodig om een kampvuur te maken! Tijdens de Vonk-sessie laten we 20 opinieleiders uit de gemeente, mensen met een mening en opvatting, aan het woord. Waar moet het heen in de gemeente? Waar moet de aandacht naartoe in de toekomst? Deze bijeenkomst is besloten. De uitkomsten worden gedeeld.
  • Creatief vooronderzoek: We doen creatief vooronderzoek in werksessies met jongeren, vaak in schoolverband. Ook organiseren we werksessies voor creatievelingen in de gemeente (jong – oud). Want hoe kunnen de verhalen op pakkende creatieve wijze aan publiek worden getoond, zodat het vuurtje nog meer opgestookt kan worden? Tijdens deze werksessies gaan we vanuit de verhalen verrassende ideeën bedenken die we uitwerken tot korte presentaties. Creatief ben je als je creatief wilt zijn. En dat kan alles inhouden, van nieuwsgierig zijn naar wat we doen, graag meedenken over een idee, tot het zingen/rappen, schrijven van een tekst, spelen van een instrument, tekenen, breien, het maken van theater of iets totaal anders.

Kampvuur: In een publiek gesprek vatten we de verhalen samen, delen we Zuurstof-verhalen en de opbrengst van het creatief vooronderzoek. De artistiek projectleider (in elke gemeente een andere) presenteert het concept van de productie en vraagt reactie van het publiek. Ook wordt bekendgemaakt hoe je als inwoner mee kan doen.

Alle sessies zijn gratis toegankelijk voor inwoners van de gemeente. De publieksavonden Brandstof en Kampvuur zijn tevens gratis toegankelijk en iedereen is welkom!

Theatrale productie ontwikkelen

Onder leiding van de artistiek projectleider ontstaat het concept voor de voorstelling. Dit concept is, zoals hiervoor al aangegeven, geïnspireerd op de verhalen van inwoners en ideeën van creatieve makers in de gemeente. De voorstelling vertonen we aan publiek.

De voorstelling, de culturele productie, kun je zien door een kaartje te kopen.

Vervolg op Gronings Vuur ontwikkelen

We evalueren het gehele traject. Daarbij gaan we vooral op zoek naar de succesfactoren en brainstormen we over ideeën voor het vervolg, om die vervolgens lokaal uit te voeren. Gronings Vuur helpt waar nodig.

Partners

Per gemeente bouwen we een lokaal team. We stellen een lokale culturele aanjager aan voor één jaar, die ons aan de inwoners van de gemeente verbindt waar we verhalen ophalen. We werken per gemeente daarnaast met een professionele regisseur en een lokale productieleider, die met inwoners en lokale cultuurmakers (professioneel én amateur) het concept voor Gronings Vuur in de betreffende gemeente ontwikkelen en uitvoeren in een culturele productie. Tot slot sluiten we een borgende organisatie aan, die het concept van Gronings Vuur een blijvend vervolg geeft.

Daarnaast werkt Gronings Vuur samen met de volgende partijen: Rijksuniversiteit Groningen, Kultuurloket, Gebied B, De Rijdende Popschool, NOORDWOORD en de gemeentelijke Cultuur Platforms.

Het team

Contact

Heb je vragen over Gronings Vuur of wil je meedoen met dit project? Neem contact met ons op via info@groningsvuur.nl!

Neem voor persvragen contact op met Yme Gietema via yme@groningsvuur.nl

STICHTING GRONINGS VUUR

Hoornsediep 89e
9727 GG Groningen
Telefoon: 06 42805180
gea@groningsvuur.nl

SITE CREDITS

Ontwerp Shootmedia
Techniek BW H ontwerpers
Fotografie Tryntsje Nauta en Marieke Kijk in de Vegte

NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Gronings Vuur?
Meld je aan voor de nieuwsbrief