Het project Gronings Vuur reisde van sept. 2019 t/m dec. 2020 door de provincie Groningen met een cultureel programma.

Reis door de provincie

Opzet Gronings Vuur

Gronings Vuur is een reizend cultuurprogramma, dat steeds voor vijf à zes weken neerstrijkt in een ander gebied in de provincie Groningen. Met Gronings Vuur willen we de energie voor de toekomst zichtbaar maken met cultuur. De route van de reis was de volgende: Het Hogeland, Westerkwartier, Midden-Groningen, Oldambt, Westerwolde, regio Pekela-Stadskanaal-Veendam, regio Delfzijl, Loppersum, Appingedam.

Van september 2019 tot en met december 2020 zijn we door de provincie gereisd. Een aantal vaste onderdelen werden in elke gemeente en regio vormgegeven (De Rijdende Popschool-De Click en een kunstenaar). Het was met name de bedoeling om ruimte te geven voor invulling door lokale cultuurmakers (professioneel en amateur). Bekijk bij 'Reis door de provincie' de specifieke programma-onderdelen (projecten) per gemeente.

Projectdoelstellingen

  • Het versterken van de culturele infrastructuur in de provincie Groningen.
  • Het met kunst & cultuur bijdragen aan de bewustwording van inwoners van een of meerdere maatschappelijke thema's die in hun eigen gemeente spelen.

7 cultuurprogramma's en 7 eindpresentaties

We hebben in vijf gemeenten en twee regio's met lokale cultuurmakers (in een aantal gemeenten het zogeheten 'cultuurplatform') en regionale theatermakers/regisseurs een concept voor een cultureel programma ontwikkeld. Dit culturele programma is uitgevoerd en heeft geresulteerd in eindpresentaties. De eindpresentatie was telkens voor zo'n 150 - 300 mensen te zien. In verband met Corona was de eindpresentatie niet altijd live (fysiek) door publiek te zien.

Eindmanifestatie 'VUURFEEST'

Op 19 februari 2021 sluiten we Gronings Vuur af met de eindmanifestatie ‘VUURFEEST’. Dat is een theatrale toekomstdialoog waarin we terughalen wat is opgehaald, vertoond en veroorzaakt in 2019 en 2020. Kunstenaar en facilitator Jantine Wijnja geeft deze manifestatie samen met Gea Smidt vorm.

Voor deze hartverwarmende terugblik op afgelopen anderhalf jaar Gronings Vuur kun je je januari 2021 (gratis) aanmelden.

Eindevaluatie 'VUURMAKERS IN GESPREK'

De echte afsluiting van Gronings Vuur is de evaluerende bijeenkomst voor alle deelnemers aan Gronings Vuur.  Deze zal plaatsvinden in maart 2021. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt. Waar we enerzijds rode draden naar de toekomst vinden en anderzijds actieplannen maken per gemeente:
1. Wat is de vervolgstap in culturele infrastructuur.
2. Wat is de vervolgstap om met kunst en cultuur datgene wat er speelt in je gemeente bloot te leggen.
Kunstenaar en facilitator Jantine Wijnja organiseert deze evaluerende bijeenkomst.

Stook jij het (Gronings) Vuurtje verder met ons op? Aanmelden hiervoor kan in januari 2021.

Subsidiegevers

  • Provincie Groningen
  • VSB fonds
  • Scholten Kamminga fonds
  • stichting Beringer Hazewinkel
  • Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Mondriaanfonds
  • Hessefonds
  • Sinnigefonds
  • gemeente Het Hogeland
  • gemeente Westerkwartier
  • gemeente Midden-Groningen
  • gemeente Oldambt
  • gemeente Westerwolde
  • gemeente Pekela
  • gemeente Stadskanaal
  • gemeente Veendam
  • gemeente Delfszijl
  • gemeente Appingedam
  • gemeente Loppersum