Het project Gronings Vuur reist van september 2019 tot en met december 2020 door de provincie Groningen met een cultureel programma. Met muziek, fotografie, film, gedichten, gesprekken en kunst halen we op wat er zich afspeelt in de provincie.

Sellingen
11, 12 en 13 september 2020
Koop nu kaarten voor Sellingen Aans!

Reis door de provincie

Opzet Gronings Vuur

Gronings Vuur is een reizend cultuurprogramma, dat steeds voor vijf à zes weken neerstrijkt in een ander gebied in de provincie Groningen. Met Gronings Vuur willen we de energie voor de toekomst zichtbaar maken met cultuur. Het eerste gebied waar we landen is de gemeente Het Hogeland.

Vanaf september 2019 reizen we met een programma door de provincie. Er is een aantal vaste onderdelen dat telkens terugkomt, maar er is ook veel ruimte voor invulling door lokale cultuurmakers (professioneel en amateur). Bekijk bij 'Reis door de provincie' de specifieke programma-onderdelen (projecten) per gemeente.

Projectdoelstellingen

  • Het versterken van de culturele infrastructuur in de provincie Groningen.
  • Het met kunst & cultuur bijdragen aan de bewustwording van inwoners van een of meerdere maatschappelijke thema's die in hun eigen gemeente spelen.

7 cultuurprogramma's en 7 eindpresentaties

We ontwikkelen in vijf gemeenten en twee regio's met lokale cultuurmakers (in een aantal gemeenten het zogeheten 'cultuurplatform') en regionale theatermakers/regisseurs een concept voor een cultureel programma. Dit culturele programma wordt uitgevoerd en resulteert in een eindpresentatie per gemeente waarin alles samen komt. De eindpresentatie is telkens voor zo'n 300 mensen te zien.

Eindmanifestatie 'Verzin'

Op 15 januari 2021 sluiten we Gronings Vuur af met de eindmanifestatie ‘Verzin’. Dat is een theatrale toekomstdialoog waarin we terughalen wat is opgehaald, vertoond en veroorzaakt in 2019 en 2020. Kunstenaar en facilitator Jantine Wijnja geeft deze manifestatie vorm.

Eindevaluatie 'Open Space'

De echte afsluiting van Gronings Vuur is de evaluerende bijeenkomst voor alle deelnemers aan Gronings Vuur.  Deze zal plaatsvinden op 20 februari 2021. Waar we enerzijds rode draden naar de toekomst vinden en anderzijds actieplannen maken per gemeente:
1. Wat is de vervolgstap in culturele infrastructuur.
2. Wat is de vervolgstap om met kunst en cultuur datgene wat er speelt in je gemeente bloot te leggen.
Kunstenaar en facilitator Jantine Wijnja organiseert deze evaluerende bijeenkomst.

Subsidiegevers