Het project Gronings Vuur reisde van sept. 2019 t/m dec. 2020 door de provincie Groningen met een cultureel programma.

Groot Vurig Koor Midden-Groningen

Speciaal voor de eindpresentatie ’t Huwelijk is het lied Haart van Grunnen geschreven door Jan Henk de Groot.

Het ‘Groot Vurig Koor Midden-Groningen’ heeft 12, 19 en 26 februari geoefend onder leiding van Wim van der Laar. John de Beer heeft de generale repetitie en het koor tijdens de eindpresentatie ’t Huwelijk geleid. Capriccio heeft het koor begeleid.

Te horen waren:
Love is blue
One Hand one Heart (West Side Story)
Haart van Grunnen van Jan Henk de Groot 

Foto hierboven het Groot Vurig Koor Miden-Groningen met hierin: Karin Daniels, Jan Buurke, Janneke Smit, Marga Mathlener, Ellen de Vries, Philma Verweij, Marleen Godlieb, Bas van der Heide, Nick Kamerling, Klaasje Pen, Annet Klooster, Sofia Bron, Hilda Haan, Teake Overdijk, Ben Smit, Henrieke Migchels, Joke Mollema en Hanneke Ansmink.