Het project Gronings Vuur reisde van sept. 2019 t/m dec. 2020 door de provincie Groningen met een cultureel programma.

Theaterburgers

Theaterburgers is een project voor het basisonderwijs van theatermaker Bert op ’t Ende over burgerschap en democratie.

De leerlingen van de onder- en bovenbouw van OBS Kromme Akkers in Garnwerd hebben een fantastische Theaterburgershow gegeven 20 november 2019. Theaterburgers van Bert op ’t Ende is een komisch theatereducatieproject voor de basisschool over burgerschap en democratie. Onder begeleiding van Bert leren docenten op de basisschool hoe ze scene’s kunnen maken met hun leerlingen.

Met twee scenes is gewerkt:
In de nieuwe woonwijk bekijken de kersverse bewoners of hun huis en de straat aan hun wensen voldoet. Aan de viskraam worden ideeën bedacht om meer reuring te krijgen in het dorp! De burgemeester probeert alles in goede banen te leiden en legt een voorstel voor aan het publiek. Het publiek stemt door hand op te steken. Als het aan de jongeren in OBS Kromme Akkers ligt krijgt de nieuwe wijk de straatnaam Burgerstraat en zien de kinderen graag meer activiteiten in hun dorp: van kinderboerderij tot circus.