Het project Gronings Vuur reisde van sept. 2019 t/m dec. 2020 door de provincie Groningen met een cultureel programma.

VUURMAKERS IN GESPREK

Stook jij het (Gronings) Vuurtje verder met ons op?

Hierbij nodigen we je uit voor de online eindevaluatie van Gronings Vuur, Vuurmakers in Gesprek op vrijdag 26 maart van 09:00 – 16:00 uur. Om terug te blikken op én verder te gaan met Gronings Vuur hebben we jou nodig. Jouw inzichten, jouw kennis en jouw expertise. Door deel te nemen geef jij de toekomst van kunst en cultuur in je eigen regio mede vorm!

Doe jij mee? Geef je dan nu op! 

Klik hier om je aan te melden voor Vuurmakers in Gesprek

Wat is het?

Vuurmakers in Gesprek is een online gesprek tussen betrokkenen en geïnteresseerden over kunst en cultuur in de provincie Groningen. Tijdens de dag is er voldoende ruimte voor pauzes, zodat je even kunt ontspannen. 

Het evaluerend onderzoek dat dr. Gwenda van der Vaart van de Rijksuniversiteit Groningen doet voor Gronings Vuur, is één van de vertrekpunten voor het gesprek. Alle deelnemers aan Vuurmakers krijgen op 22 maart de conceptversie van het onderzoeksrapport digitaal toegestuurd. De opbrengst van deze eindevaluatie neemt zij mee in haar eindrapport. 

Terugblik 

We gaan natuurlijk terugblikken op alle activiteiten van Gronings Vuur. En we stellen je deze vraag: 

Wat heb jij gezien, meegemaakt, ontdekt of geleerd tijdens het project dat we absoluut mee moeten nemen de toekomst in? Welke ideeën heb je, welke verbetermogelijkheden zijn er. 

Blik vooruit

Gronings Vuur heeft een positief advies van het burgerpanel van TOUKOMST gekregen. Het project Gronings Vuur wordt na de evaluatie op 26 maart verder uitgewerkt met provincie, gemeenten, cultuurplatforms en het KultuurLoket. Wat wil jij meegeven? Daarover gaan we in gesprek aan de hand van deze vraag: 

Welk vuurtje wil jij graag verder opstoken? Welke verbindingen zou jij graag verder willen brengen?

Bijvoorbeeld tussen generaties, disciplines, tussen kunst en maatschappij, tussen professional en amateur, of wat je verder maar op de kaart wilt zetten. En hoe ga je dat doen?

Bepaal zelf de agenda!

We beginnen de dag met een kort plenair programma met presentaties. Daarna geeft facilitator Jantine Wijnja een introductie op Open Space, de werkvorm die de rest van de dag gebruikt wordt. Vervolgens ontwikkelen we gezamenlijk de agenda voor de rest van de dag, zodat de energie gaat naar onderwerpen waar animo voor is. Passie, wijsheid en verantwoordelijkheidsgevoel van elke deelnemer. Dat is de motor van een Open Space bijeenkomst. Er is ruimte om aandacht te besteden aan wat jij belangrijk vindt met betrekking tot de vragen. Als je meedoet is het belangrijk om de gezamenlijke aftrap en briefing aan het begin mee te maken, die zijn onmisbaar. 

Let op: de bijeenkomst is niet geschikt voor wie een gecontroleerde en zeer gestructureerde bijeenkomst verwacht of nodig heeft. Kom alleen als je dat zelf graag wilt. Vanwege corona zal de evaluatie online plaatsvinden.

Wij zorgen voor goede interactie, een aangepast programma, gezelligheid én ruimte om tussendoor (offline) op adem te komen! Kom je ook?