Het project Gronings Vuur reisde van sept. 2019 t/m dec. 2020 door de provincie Groningen met een cultureel programma.

Vacature: aanjager Westerwolde (M/V/X)

Wij zoeken een culturele aanjager in de gemeente Westerwolde! Ken je de gemeente, haar (in)formele netwerken op cultureel en maatschappelijk gebied en ben je het komende jaar ongeveer 30 uur per maand op zzp-basis beschikbaar? Meld je dan vóór 1 juni met een korte motivatie en CV bij onze zakelijk leider Corry Diertens, via corry@groningsvuur.nl.

De volledige de vacature:

Stichting Gronings Vuur
zoekt per direct en voor een jaar (juni 2022 t/m mei 2023) gemiddeld 30 uur per maand
een aanjager – ‘cultuurcoach’ (zzp-er) wonend in de Gemeente Westerwolde.

Gronings Vuur Gronings Vuur is een reizend cultuurprogramma dat door de provincie Groningen trekt om in iedere gemeente, samen met inwoners en lokale organisaties een indrukwekkende culturele productie te maken en uit te voeren. Westerwolde is de eerste gemeente waar Gronings Vuur neerstrijkt.

Doel is het culturele veld te versterken, meer inwoners bij cultuur te betrekken, lokaal kennis en ervaring op te bouwen en zo een stevige impuls te geven aan het maken van eigen culturele producties in de toekomst. Gronings Vuur organiseert van september ‘22 tot en met december ’22 inwonersgesprekken en creatieve werkplaatsen om met thema, aard en inhoud van de productie aan te sluiten bij wat leeft in Westerwolde, met name op het terrein van leefbaarheid en klimaat.

In februari ’23 begint de ontwikkeling van de productie onder leiding van regisseur Ira Judkovskaja, om in mei ’23 te spelen op (een) nu nog onbekende locatie(s) in Westerwolde.

Functie-inhoud:

 • Je zet je netwerk in -en breidt je netwerk uit- om inwoners, jongeren, professionals, culturele- en maatschappelijke organisaties te interesseren samen met het Gronings Vuur team te werken aan het voorbereiden en het maken van een culturele productie in Westerwolde;
 • Je informeert het Gronings Vuur team over geïnteresseerde amateurs en vrijwilligers die deel willen nemen aan de inwonersgesprekken of mee willen werken aan de totstandkoming van de productie van Gronings Vuur in Westerwolde en brengt deze geïnteresseerden met het productieteam van Gronings Vuur in contact;
 • Je bent het contactpunt van het productieteam Gronings Vuur voor jongeren, vrijwilligers of verenigingen die mee werken aan de totstandkoming van de productie
 • Je onderzoekt in de gemeente welke bedrijven mogelijk geïnteresseerd zijn op wat voor manier dan ook een bijdrage te leveren aan het project Gronings Vuur in Westerwolde, je brengt deze bedrijven in contact met het kernteam Gronings Vuur.
 • Je organiseert in overleg met de daartoe aangewezen culturele organisatie bijeenkomsten en overlegsituaties om het culturele netwerk uit te breiden, te activeren en krachtiger te maken.
 • Je bouwt in samenwerking met de daartoe aangewezen culturele organisatie een netwerk op van deelnemende mensen, organisaties en bedrijven om na vertrek van Gronings Vuur uit Westerwolde in onderlinge samenwerking culturele vervolgprojecten op te zetten

Profiel:

 • Je bent een netwerker en verbinder pur sang
 • Je bent ondernemend, bevlogen, nieuwsgierig en hebt affiniteit met het Gronings Vuur project
 • Je bent een organisatorisch talent en je weet wat er speelt in Westerwolde
 • Je maakt gemakkelijk contact met mensen vanuit diverse achtergronden
 • Je werkt gestructureerd en kunt goed informatie overbrengen
 • Je werkt en denkt op minimaal MBO 4 niveau

Solliciteren vóór 1 juni 2022, gesprekken op 7 en 8 juni.

Voor vragen: Gea Smidt, artistiek leider, gea@groningsvuur.nl 06-42805180

Richt je brief met CV aan: Stichting Gronings Vuur t.a.v. Corry Diertens, zakelijk leider, via corry@groningsvuur.nl