Vonk in Westerwolde
17.10.2022

Vonk in Westerwolde: een terugblik

Soms is het een waakvlam. Soms een groot vuur. In een prachtig decor van vlaggen, speciaal gemaakt door de Westerwoldse quiltgroep, delen twintig inwoners op 14 oktober hun vlam met elkaar tijdens Vonk in Westerwolde.

Een avond in het Spiekerhûs in Ter Apel vol statements en gesprekken over boosheid, zorgen en hoop. Niet om het eens te worden; wel om alle kennis, meningen en achtergronden te benutten. Een avond waarin niemand precies weet wat er gaat gebeuren, maar waar alleen al die nieuwsgierigheid voor verbinding zorgt.

‘Gronings Vuur is een reizend gezelschap dat de komende jaren in elke gemeente een evenement neerzet’, begint Karlijn Benthem, de gespreksleider van de avond en met Gebied B lid van het kernteam van Gronings Vuur. ‘We starten zonder plan. We verzamelen verhalen, gedachten en gevoelens uit de gemeente rondom leefbaarheid en klimaatverandering om ze daarna verder te delen.’

Leven deze thema’s bij de groep? Een deelnemer reageert meteen. ‘We passen niet goed op onze aarde, dat gaat mij aan het hart.’ ‘Maar er gebeuren ook goeie dingen, er is veel innovatie’ noemt iemand anders.

‘Wie denkt nog iets anders?’, vraagt Karlijn. ‘Ja we zijn wel bezig met dingen, maar als je kijkt naar stikstof dan worden grote vervuilende bedrijven niet genoemd en daar maak ik me druk over’. Dus, we hebben hier mensen bij elkaar die iets vinden, constateert Karlijn.

Iedereen wordt vervolgens uitgenodigd om te vertellen waarom ze vanavond zijn gekomen naar Vonk in Westerwolde.

Vonk in Westerwolde
Waarom zijn de deelnemers bij Vonk in Westerwolde? – Foto Mariska de Groot

Maar waarom dan?

‘Ik ben hier omdat ik eigenlijk graag mensen die het minder hebben, die in armoede en eenzaamheid leven, een stem wil geven. Er is een andere kant van Westerwolde die mee moet in Gronings Vuur. Hoe weet ik niet, maar hier zijn zoveel mensen, daar kunnen we vast met elkaar over nadenken.’

‘Ik ben hier omdat ik me zorgen maak over het klimaat in deze regio, en nieuwsgierig hoe je dit met cultuur kan adresseren.’ 

‘Ik ben hier omdat ik geloof in de kracht van verbinden en de kracht van kinderen. Ik wil kinderen een stem geven als nieuwe generatie.’

‘Ik ben hier omdat ik nieuwsgierig ben en graag luister.’

Spelregels van Vonk in Westerwolde

Karlijn licht de spelregels van de avond toe, die zijn ontleend aan de Deep Democracy methode. Ze nodigt iedereen uit om vrijmoedig te spreken. ‘Er zijn meerdere stemmen in ieder mens aanwezig, dus je mag jezelf ook tegenspreken. Alles mag gezegd worden. Vertrouw erop dat alle wijsheid die we nodig hebben in deze groep vandaag aanwezig is.’ 

Vonk in Westerwolde
Karlijn Benthem (Gebied B) tijdens Vonk in Westerwolde – Foto Mariska de Groot

Zorgen en hoop

Nadat de deelnemers in tweetallen hebben uitgewisseld over wat ze boos maakt ten aanzien van leefbaarheid en klimaat, deelt ieder een statement. Waar heb je zorgen over en waar ben je hoopvol? De deelnemers bewegen zich door de zaal en door een positie te kiezen in de ruimte maken ze duidelijk of ze erachter staan of niet.

‘We hebben te weinig kennis op niveau over de thema’s in deze gemeente om een goeie dialoog te kunnen voeren.’ ‘Ik denk dat we het gewoon moeten gaan doen’.

‘We hebben beide nodig! Onderzoek en doen.’ ‘Ik doe wat ik wil maar ik heb ook anderen nodig.’ ‘Ik voel me enorm gesteund door deze gemeente als het gaat over nieuwe initiatieven.’ ‘Ik voel me niet gesteund.’ ‘Ik ben blij dat ik op eigen kracht kan doen wat ik wil en me toch aan de regels hou. Ik kan een keus maken, het is aan jezelf om het heft in eigen hand te nemen.’ 

Openbaar vervoer, diversiteit en het goede voorbeeld

Tot slot maken de deelnemers drie groepen waarin ze doorpraten over wat ze bezighoudt ten aanzien van de thema’s. ‘Stel je voor dat je bij een kampvuurtje zit’, moedigt Karlijn aan. 

‘Wij hebben zorg over de leefbaarheid van het buitengebied. Openbaar vervoer is er beperkt. Een auto is noodzaak. Een probleem voor jongeren. Winkels raken we kwijt. Daar tegenover staat dat we een geweldig mooie omgeving wonen. We leven relatief ruim. Er zijn bepaalde dingen prachtig, maar er zijn ook zorgen.’

‘Wij zijn positief, maar de eindconclusie is dat we positief over onszelf moeten zijn. Dan win je de gemeente ook voor je. We geloven in goede voorbeelden voor onze volgende generatie. Dat levert energie op’.

‘We hebben zorgen over de diversiteit en of er ruimte is voor iedere stem in Westerwolde. We zouden elkaar nodig moeten hebben en juist andersdenkenden ook een stem moeten geven, maar hoe doen we dat?’

Vonk in Westerwolde: De wereld is van iedereen

Hoe ingewikkeld en groot problemen ook kunnen zijn, aan het eind van de avond wordt een simpel maar treffend laatste statement gedeeld: de wereld is van iedereen. De voltallige groep schaart zich erachter. ‘En daar… is eigenlijk alles op terug te voeren.’

Op 21 oktober geven we alle verhalen die we ophaalden in de gemeente Westerwolde terug aan haar inwoners tijdens Kampvuur, in het Spiekerhûs in Ter Apel. Deze openbare bijeenkomst is gratis. Aanmelden via communicatie@groningsvuur.nl. Kom je luisteren?