21.03.2024

Vurige meningen gedeeld tijdens Vonk: een terugblik

Het Kultuurhoes in Wehe-den Hoorn was woensdag 11 maart de plek waar een bont gezelschap van mensen aanwezig was. Van boer tot kunstenaar, van radiomaker tot jongerenwerker, van rapper tot andere maatschappelijk bewogen mensen. De zaal was ingedeeld als een soort arena. Mening zijn geuit over de thema’s leefbaarheid en klimaatverandering in Het Hogeland. Dat ging zo:

Sara Scholten van Gronings Vuur leidt de avond in door zichzelf voor te stellen en legt in het kort uit wat Gronings Vuur inhoudt.

Hierna worden er tweetallen gevormd, waarbij de mensen elkaar vertellen waar ze positief enthousiast van worden en ontvlammen, maar ook wat hen op een negatieve manier raakt.

Het Gesprek

Het volgende onderdeel is ‘het gesprek’ dat staand wordt gedaan. Sara vraagt iedereen om vrijmoedig te spreken en een standpunt in te nemen. De beleefdheid mag eraf! Wanneer een stelling is uitgesproken, mogen de mensen die het ermee eens zijn achter deze persoon gaan staan. Of als je het er niet mee eens bent, juist lijnrecht er tegenover.

Wat volgt is een levendig -vurig!- gesprek, met uiteenlopende meningen over ons land en deze regio. 

Er komen stellingen voorbij als: ‘de overheid moet veranderen, ten gunste van de burger’, ‘de mens die het hardst roept, heeft meer macht dan de mens die langer nadenkt’, ‘initiatieven van onderaf zouden een derde kamer mogen krijgen’, ‘Den Haag is gezeik en kost geld’, ‘we hebben boerenverstand nodig’, ‘de jongeren zijn aan de beurt’, ‘een goede leider durft ingewikkelde keuzes te maken’, ‘gender of leeftijd hebben invloed op of je wordt gezien’, ‘dogma’s deugen niet, de waarheid ligt in het midden’, ‘de politiek moet communiceren in Jip & Janneke-taal, zodat iedereen kan meedoen’, ‘onderwijs moet maatwerk worden’. 

De deelnemers zijn het lang niet altijd met elkaar eens, soms staat bijna iedereen achter één spreker, op andere momenten is de cirkel verdeeld in verschillende groepjes.

Adviezen aan de gemeenschap

Voor de  afsluitende opdracht vormen zich drie groepen. De opdracht is om een waargebeurd voorbeeld van een van de groepsleden te bespreken waarbij de leefbaarheid in de knel kwam. Het voorbeeld wordt uitvoerig verteld. Vervolgens gaan de luisteraars een advies geven hoe hiermee om te gaan. 

Hieruit volgt:

 • De leefbaarheid in Het Hogeland gaat achteruit, we hebben hier bijvoorbeeld slechte wegen. De smalle kronkelwegen worden door boeren gebruikt voor de aan- en afvoer van producten zoals aardappelen. Het overige verkeer heeft hier last van. De infrastructuur brengt met zich mee dat een huisartsenpost ver weg is en de afstand die een ambulance moet afleggen is onverantwoord.
  • Het advies: investeer in deze regio, beter een paar zaken goed uitvoeren dan veel projecten half! Ga voor kwaliteit.
 • Er zijn veel te weinig woningen voor jongeren. Zij willen blijven en een gezin stichten in Het Hogeland, maar moeten uit nood verhuizen naar andere plekken of bij ouders blijven wonen. Jongeren zien mensen uit het westen grote boerderijen opkopen als tweede huis, waar ze eens in de paar weken een weekend vertoeven. Dat steekt. Ook staat er veel gewoon leeg. Jongeren hebben gesproken met de gemeente, maar voelen zich niet serieus genomen door hen.
  • Het advies aan de gemeente: ga in gesprek met jongeren. Kijk verder dan nieuwbouwplannen. Maak spookwoningen geschikt voor bewoning, maak gebruik van lege bedrijfsruimtes en verdeel grote panden in kleinere woningen. Maak het leefbaar voor de toekomstige generatie: de jongeren van nu.
 • De sociale cohesie laat te wensen over. In de dorpen wordt gekeken naar elkaar en over elkaar gesproken als je net iets anders doet/bent dan de rest.
  • Het advies aan de inwoners: vier de verscheidenheid, laat de mensen zijn wie ze zijn, en houd elkaar ook in de gaten, maar dan met een positieve intentie!

Sara dankt iedereen voor de adviezen aan de gemeenschap, en rondt af door iedereen te laten benoemen wat hij of zij meeneemt van deze avond.

 • Spiegel voorgehouden over witte mannen die dingen opleggen.
 • Er is een grote groep jongeren die wil blijven, maar niet wordt gezien.
 • Rotondes maken de wegen veiliger, maar kosten 1 L brandstof extra voor een vrachtwagen.
 • Sommige problemen hoor je en zijn lastig in één avond op te lossen.
 • Daadkracht.
 • Fijn om met zoveel mensen uit veel hoeken van gedachten te wisselen.
 • ‘If it is to be, it is up to me’
 • We hebben veel om trots op te mogen zijn!
 • We hebben meer mensen nodig om samen onze stem te laten horen.
 • Fijn dat niet alleen de usual suspects hier aan ‘tafel’ zaten.